• +45 40 82 90 33
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

N2 - Kvælstof overvågning

  • Ny dansk og svensk distributør

    Vi har igennem mange år udviklet og tilpasset vores system til at imødekomme netop de behov og krav, som stilles på danske hospitalers og vi har i dag en komplet platform af hardware/IT-system til alle former for teknisk overvågning, som f.eks. temperatur, lufttryk og gasser, samt til styring af inventar og senge.
    Udviklingen er i høj grad sket i samarbejde med hospitalernes tekniske afdelinger og ikke mindst nøglepersoner ude på de forskellige afdelinger.

  • Egentlig var det et uheld, der satte det hele i gang. Lægerne på Hvidovre Hospital mistede uerstattelige vævsprøver på grund af et fryser-nedbrud i en weekend. Som maskinmester i Teknisk Central fik Bjarne Tjørnelund Andersen til opgave at sikre, at det ikke kunne ske igen. Opgaven var klar, men det var løsningen langt fra. Der fandtes nemlig ikke et system med en tilstrækkelig fleksibilitet på markedet til at løse opgaven. For Bjarne Tjørnelund Andersen var der kun én udvej: Han måtte selv opfinde systemet.

© 2024 Logit IQ A/S. Alle rettigheder forbeholdt.