• +45 40 82 90 33
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logit IQ - Nyheder

  • Nyt navn viser vej

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Helt samme firma og CVR nummer og helt samme personer.

Vi er kommet godt igennem Corona krisen og har ikke hverken lukket ned eller haft behov for at søge offentlige tilskud.

Tvært imod har vi benyttet denne periode, hvor der mange steder har været lukket for fysiske besøg, til at styrke Logit systemet med nye og forbedrede algoritmer og produkter.

Vores system er dermed blevet yderligere intelligent i sin funktion, og det giver grundlag at ændre vores firmanavn til Logit IQ A/S, Intelligent Quality™ System.

DNA’et for virksomheden vil fortsat være et højt udviklet kvalitets-overvågningssystem, der er nemt at bruge til alle typer målbar overvågning og med en nær kundekontakt i centrum.

Vi håber, at du vil tage godt imod det nye navn og de nye produkter, som er planlagt til at blive lanceret i den kommende tid.

Vi vil gerne samtidig benyttelejligheden til at takke dig og alle vores øvrige gode forretningsforbindelser for den støtte og opbakning vi modtager, og som er grundlaget for, at vi med yderligere styrke vil arbejde for at blive det foretrukne tekniske overvågningssystem på markedet.

Tusind tak!


 
  • Intelligent på flere planer

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Hvad kan dog være intelligent ved f.eks. temperaturmålinger? – svaret er ALT! – afhængig af hvordan de tages og hvordan de behandles.

Hurtige sensorer
Det starter med at bruge hurtige sensorer, der kan tage hyppige målinger for både at sammenholde og sammenligne data. Det kan lade sig gøre, fordi vi har en strømforsyning, der ikke er afhængige af små batterier, der pludselig løber tør for strøm. Og de mange målinger er vigtige for både at sammenholde og sammenligne data.

De hyppige målinger er alt afgørende for at de avancerede algoritmer kan levere et begavet resultat, det kan være at kortvarige temperaturstigninger ikke meldes som alarm, fordi en dør eksempelvis lige bliver åbnet og lukket igen. Genkender processen omkring afrimning og derfor ikke udløser en alarm. Det er sund fornuft og en hjælp i det daglige.

Et mere avanceret eksempel er beregning og godkendelse af et samlet procesforløb, f.eks. en vask, hvor temperaturen svinger op og ned undervejs når en maskine undervejs i processen indtager koldt skyllevand. Det klarer vores intelligente Logit IQ system gennem integral beregninger.

Og endelig det allermest intelligente, hvor vi med sofistikeret data-analyse løbende finder grundlag for at minimere antallet af falske alarmer.

Det hele munder ud i, at systemet så at sige ”kan føre sit eget liv” og kun bliver synligt for brugerne, når det virkelig er brug for det – Det kalder vi intelligent kundeservice.


  • Nytænkning med patent!

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Med baggrund i vores mangeårige erfaring med overvågning af køle- og fryseskabe har vi skabt en helt ny temperatursensor, der særligt imødekommer de seneste krav om jævnlig kalibrering.

Det specielle ved sensoren er et ultra tyndt kabel, lige så tyndt som et stykke kopipapir, der føres ind ved dørlisten og som fastgøres med magneter. Når det er så tyndt, giver det ikke frostaflejringer selv ved ultrafrys ned til -196 gr C.

Fastgørelsen med magneter giver mulighed for at skifte hele sensorenheden på få minutter, og vi har derfor også udviklet en kalibreringskoncept, hvor sensoren automatisk bliver udskiftet med en ny DANAK akkrediteret sensor, lige så ofte som det er påkrævet.

At der tillige er indbygget dørkontakt i det tynde kabel, gør den bare endnu smartere. Så kan vi også med denne sensor bruge vores avancerede algoritmer, til at sikre, at der ikke kommer unødvendige alarmer.

Vi tillader os at kalde den Logit IQ Easy Mount.


  • Enhedsovervågning som led i fornyelsen af kvalitetssikring på hospitalerne

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Nye krav til overvågning
Der stilles mange nye krav til overvågning i disse år. Opførelse af nye super sygehuse og de mange ombygninger på de eksisterende hospitaler medfører radikale ændringer og nye strukturer og arbejdsgange. Reduktion af energiforbrug og dermed CO2 aftryk er kommet yderligere i fokus og det samme gælder automatisering og forbedret logistik. Som eksempel på dette kan nævnes planerne om konsolidering af fryseropbevaring, hvor der tænkes i fryserstalde og fryserhoteller. Men selvom der sker strømlining på området, ændrer det ikke ved, at kravene til overvågning fortsat er meget forskellige, alt efter hvad det er, der opbevares. Det gælder både omfanget af data, sikkerhed og ikke mindst økonomi.


  • Buch & Holm er ny distributør for Danmark og Sverige

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ny dansk og svensk distributør

Vi har igennem mange år udviklet og tilpasset vores system til at imødekomme netop de behov og krav, som stilles på danske hospitalers og vi har i dag en komplet platform af hardware/IT-system til alle former for teknisk overvågning, som f.eks. temperatur, lufttryk og gasser, samt til styring af inventar og senge.
Udviklingen er i høj grad sket i samarbejde med hospitalernes tekniske afdelinger og ikke mindst nøglepersoner ude på de forskellige afdelinger.


Hvad laver vi?

Logit IQ er state-of-the-art technology, der logger og overvåger alle dine måle/alarm punkter uafhængingt af geografisk lokation. Logit IQ består af en elektronikenhed med sensor som har forbindelse til en åben SQL database. Logit IQ kan nemt eksistere sammen med ERP systemer. Logit IQ anvendes på såvel stationære som mobile målepunkter.

Tilmeld nyhedsbrev

© 2024 Logit IQ A/S. Alle rettigheder forbeholdt.