• +45 40 82 90 33
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Temperaturovervågning

 • Helt samme firma og CVR nummer og helt samme personer.

  Vi er kommet godt igennem Corona krisen og har ikke hverken lukket ned eller haft behov for at søge offentlige tilskud.

  Tvært imod har vi benyttet denne periode, hvor der mange steder har været lukket for fysiske besøg, til at styrke Logit systemet med nye og forbedrede algoritmer og produkter.

  Vores system er dermed blevet yderligere intelligent i sin funktion, og det giver grundlag at ændre vores firmanavn til Logit IQ A/S, Intelligent Quality™ System.

  DNA’et for virksomheden vil fortsat være et højt udviklet kvalitets-overvågningssystem, der er nemt at bruge til alle typer målbar overvågning og med en nær kundekontakt i centrum.

  Vi håber, at du vil tage godt imod det nye navn og de nye produkter, som er planlagt til at blive lanceret i den kommende tid.

  Vi vil gerne samtidig benyttelejligheden til at takke dig og alle vores øvrige gode forretningsforbindelser for den støtte og opbakning vi modtager, og som er grundlaget for, at vi med yderligere styrke vil arbejde for at blive det foretrukne tekniske overvågningssystem på markedet.

  Tusind tak!

 • Med baggrund i vores mangeårige erfaring med overvågning af køle- og fryseskabe har vi skabt en helt ny temperatursensor, der særligt imødekommer de seneste krav om jævnlig kalibrering.

  Det specielle ved sensoren er et ultra tyndt kabel, lige så tyndt som et stykke kopipapir, der føres ind ved dørlisten og som fastgøres med magneter. Når det er så tyndt, giver det ikke frostaflejringer selv ved ultrafrys ned til -196 gr C.

  Fastgørelsen med magneter giver mulighed for at skifte hele sensorenheden på få minutter, og vi har derfor også udviklet en kalibreringskoncept, hvor sensoren automatisk bliver udskiftet med en ny DANAK akkrediteret sensor, lige så ofte som det er påkrævet.

  At der tillige er indbygget dørkontakt i det tynde kabel, gør den bare endnu smartere. Så kan vi også med denne sensor bruge vores avancerede algoritmer, til at sikre, at der ikke kommer unødvendige alarmer.

  Vi tillader os at kalde den Logit IQ Easy Mount.

 • Ny dansk og svensk distributør

  Vi har igennem mange år udviklet og tilpasset vores system til at imødekomme netop de behov og krav, som stilles på danske hospitalers og vi har i dag en komplet platform af hardware/IT-system til alle former for teknisk overvågning, som f.eks. temperatur, lufttryk og gasser, samt til styring af inventar og senge.
  Udviklingen er i høj grad sket i samarbejde med hospitalernes tekniske afdelinger og ikke mindst nøglepersoner ude på de forskellige afdelinger.

 • Logos Logit er blevet kåret af Børsen som Gazelle virksomhed 2016. Det betyder kontinuer vækst over de sidste 4 år, og det er vi stolte over og taknemmelige for

  Stor tak til vores kunder, samarbejdspartnere og ikke mindst til Logit-teamet, som har gjort det muligt

  Grundlaget for væksten har været en konstant udvikling fra basal overvågning til en avanceret teknisk overvågningsplatform med Apps, som rammer behovet for ressourceoptimering, systemintegration og sikkerhed

 • Logos Logit er leverandør af IT-systemer og hardware til alle former for teknisk overvågning samt avanceret inventarstyring.

  Logit datalogning er udviklet i samarbejde med førende danske hospitaler til overvågning af temperatur, fugt, lufttryk og gasser mm.

  Netværksbaseret kommunikation samt anvendelse af trådløs teknologi ved overvågning af mobile enheder, f.eks. senge.

  Vores dynamiske og brugervenlige platform kører både via web-browser og via App.

 • To af de største udfordringer på hospitalerne i det offentlige sundhedsvæsen er økonomi og manglende tid til patienterne. Det er sjældent, at begge dele kan tilgodeses på en gang, men det er faktisk tilfældet med et nyt tilbud om automatisk temperaturovervågning på abonnement tilpasset medicinskabe og øvrige køleog fryseinstallationer på hospitaler og laboratorier.

 • Umiddelbart ligner det nye Logit det kendte og velfungerende overvågningssystem, som igennem en årrække har været i brug på en adskillige af landets største hospitaler. Men bagved har det undergået en fundamental omlægning, som har fremtidssikret det, også til brug på hospitaler, der først tages i brug om 10-12 år, og samtidig bragt systemet i en klasse for sig selv. Grundpillerne hedder Big Data, ny teknologi og brugen af APPs til mobil håndtering via smartphones og tablets. Filosofien er, at systemet konstant skal udvikles i takt med tidens behov, den teknologiske udvikling samt nye IT styresystemer – drivkraften skal være øget sikkerhed og ikke mindst kontante besparelser!

 • Virksomheden, der i forvejen tilbyder en lang række unikke faciliteter til teknisk overvågning tager nu skridtet videre og lancerer en flot og avanceret App, der vil give mulighed for en komplet styring af den tekniske overvågning App’s kendes i dag fra mange andre brancher, hvor de anvendes til bl.a. bestilling af billetter, film og diverse information. Med den nye App fra Logos Logit bringes teknologien nu også ind i hospitalsverdenen i forbindelse med den tekniske overvågning.

 • Logos Logit er et standardiseret måleog dataindsamlingssystem som billigt og effektivt kan monteres på alle former for udstyr – og frem for alt, det er nemt! Siden Logos Logit konceptet så dagens lys for godt 3 år siden, har det sparet hospitaler, hvor det er installeret, for mange penge. Med lancereringen af en ny version er Logos Logit nu mere aktuel end nogenside.

 • Egentlig var det et uheld, der satte det hele i gang. Lægerne på Hvidovre Hospital mistede uerstattelige vævsprøver på grund af et fryser-nedbrud i en weekend. Som maskinmester i Teknisk Central fik Bjarne Tjørnelund Andersen til opgave at sikre, at det ikke kunne ske igen. Opgaven var klar, men det var løsningen langt fra. Der fandtes nemlig ikke et system med en tilstrækkelig fleksibilitet på markedet til at løse opgaven. For Bjarne Tjørnelund Andersen var der kun én udvej: Han måtte selv opfinde systemet.

 • Datalogning er ikke nyt, så hvorfor lige Logos Logit?
  Se på Logos Logit som et supplement til eksisterende systemer. Logos Logit tager udgangspunkt i åben lagring af data. Der kan logges på alt, fra temperatur, flow, fugt, strøm, og tryk til logning af data fra avanceret udstyr som f.eks., vaskeprogrammer eller stregkoder. Logos Logit er en permanent og centraliseret logning af data, der baserer på en SQL database. Funktionen er plug-and-play – der er ingen opsætning eller programmering på målestedet. Ingen manuelle procedurer: Når først et målepunkt er etableret, er måling og lagring helt automatisk. Hvad der gør Logos Logit anderledes end CTS og SRO -systemer er, at der ikke er barrierer i form af start-op investering til central software eller central hardware. Logos Logit er bygget til store datamængder, som kan overvælde andre systemer. Der benyttes eksisterende edb-netværk – ingen investering til speciel kabling og andre faste installationer, og udstyret kan flyttes til andre opgaver uden ekstra omkostninger. Kort sagt, investeringen følger kapaciteten – et fuldt skalerbart system.

 • På Hvidovre Hospital hændte der for nogle år siden noget, som kunne indikere et uheld: Der opstod et trykfald i noget apparatur tilsluttet det rørsystem, som leverer medicinsk oxygen. Neonantal afdelingen og oxygenanlægget blev mistænkt for at have forårsaget dette trykfald. Imidlertid modtog man aldrig en alarm fra nogle af trykvagterne. ”Der var næppe noget i vejen med Kryo-tankens trykniveau, som i øvrigt kontrolleres hvert år”, vurderer ledende maskinmester, Bjarne Tjørnelund Andersen.

© 2024 Logit IQ A/S. Alle rettigheder forbeholdt.