• +45 40 82 90 33
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logit IQ - Nyheder

  • Dansk udvikling tager Hospitals-overvågning ind i en ny tidsalder

Dansk udvikling tager Hospitals-overvågning ind i en ny tidsalder

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Virksomheden, der i forvejen tilbyder en lang række unikke faciliteter til teknisk overvågning tager nu skridtet videre og lancerer en flot og avanceret App, der vil give mulighed for en komplet styring af den tekniske overvågning App’s kendes i dag fra mange andre brancher, hvor de anvendes til bl.a. bestilling af billetter, film og diverse information. Med den nye App fra Logos Logit bringes teknologien nu også ind i hospitalsverdenen i forbindelse med den tekniske overvågning.

Intuitivt design – til både Android og iOS (iPhone/iPad)
Den nye Logit App udvikles ”native” til Android og iOS. Det omfatter i dag mere end 95% af alle smartphones og tablets på markedet, og flere styresystemer vil blive føjet til, hvis der skulle blive behov for det. Det er en af virksomhedens styrker, at de selv er i stand til at udvikle deres eget system i takt med den generelle udvikling. Al udvikling sker i virksomheden i Kgs. Lyngby nord for København. I øvrigt er det ikke uden betydning, at Logit App’en er udviklet ”native” til diverse styresystemer. Dermed opnår man en perfekt funktionalitet uafhængig af hvilken telefon eller tablet man anvender, og samtidig giver det muligheden for at designe App’en, så den også er flot og inspirerende at se på. Alfa og omega ved en sådan App er dog, at den er nem at anvende. Virksomheden har derfor lagt stor vægt på, at designet er intuitivt med udpræget brug af klare ikoner frem for tekst.

Værdifuld App – ikke kun for sjov
Logit App’en er usædvanlig avanceret og samtidig nem at anvende. Foruden overvågningen med grafer og data, samt modtagelse af alarmer ved overskridelse af grænseværdier, kan man håndtere alarmerne direkte fra sin smartphone eller tablet. Det vil sige, at man kan afmelde en alarm med en specifik begrundelse samt give meddelelse til de øvrige kontaktpersoner om, at der er taget hånd om problemet. Dette sker nemt og enkelt gennem forud indlagte tekstmeddelelser. Dermed kan en alarmhåndtering ske på få sekunder, og samtidig medvirke til store tidsbesparelser hos ens kolleger. Ligesom det øvrige Logos Logit system, vil App’en foruden temperaturforhold også dække alle andre former for overvågninger, af f.eks. tryk, fugtighed, m.v. Som noget helt særligt kan hele systemet opsættes og vedligeholdes via App’en. Det vil sige, at man uden besvær kan oprette nye målepunkter eller man kan tilrette alarmparametre og kontaktpersoner via App’en. Alt sammen med fuld dokumentation gemt på serveren.

Scanningsfunktion til parring af overvågningsenheder
Ud over de traditionelle overvågningsfunktioner, omfatter Logit App’en desuden en scanningsfunktion til indlæsning og parring af udstyr og måleopsætninger. For at sikre korrekt og unik registrering, er flere hospitaler begyndt at anvende stregkoder til mærkning af både rum og apparater, og nu også til overvågningsudstyr. Med Logit App’ens scanningsfunktion kan man indlæse koder for diverse apparater og overvågninger direkte i den mobile enhed, og dernæst på stedet parre koderne sammen til en unik samlet overvågning. Det er nemt, og frem for alt sparer det tid og sikrer mod fejl i indtastning. Scanning sker med mobilens eget kamera, og helt i takt med tiden fungerer scanningsfunktionen til både QR koder og alle stregkoder.

Alarmer med ”live” synkronisering og sikkerhed i top
Med den nye Logit App vil man modtage alarmen øjeblikkeligt, når den afsendes, idet Logit App’en arbejder i reel-tid med ”live synkronisering” af data. Man kan også vælge som hidtil at modtage alarmer på SMS, E-Mail eller som Voice opkald. Uanset hvilken adviseringsform man vælger, er sikkerheden for Logit alarmer i top. Det sikres ved at gøre brug af HTTPS og kryptering af de data, som alarmerne er baseret på. I øvrigt ligger det i systemet, at hver enkelt bruger kan begrænses til kun kan se oplysninger inden for eget område/afdeling.

Telefonk æde med kalenderstyring
Alarmer udsendes i en form for telefonkæde. Man kan ved opsætning af kæden selv bestemme hvilken type af alarm (e-mail, SMS, Voice besked), den enkelte person skal modtage. Desuden kan man indstille, hvor mange gange en alarm skal køre i ”loop”, inden den sendes videre, og endelig kan der i opsætningen tages højde for, hvornår de pågældende kontaktpersoner er på arbejde, holder fri eller er på ferie. Her vil kalender sørge for at næste kollega i telefonkæden får alarmen. Dette kan opsættes på afdelingsniveau og helt ned til hvert enkelt overvågningsforhold.

Hvem henvender App’en sig til
Teknikere, læger og det sundhedsfaglige personale, ja kort sagt er App’en relevant for størstedelen af de, der arbejder på et hospital. Og det geniale i den forbindelse er, at alle grupper har direkte adgang til et givent område, når App’en anvendes. Det vil sige, at man ikke først skal igennem en række menupunkter, for at komme frem til det hovedområde, man vil anvende.

Mulighed for udlån til hospitalerne
Da brugen af smartphones og tablets er på forkant med situationen på mange hospitaler, har virksomheden besluttet at tilbyde udlån af tablets, så kunderne selv kan prøve Logit App’en over en periode.


Hvad laver vi?

Logit IQ er state-of-the-art technology, der logger og overvåger alle dine måle/alarm punkter uafhængingt af geografisk lokation. Logit IQ består af en elektronikenhed med sensor som har forbindelse til en åben SQL database. Logit IQ kan nemt eksistere sammen med ERP systemer. Logit IQ anvendes på såvel stationære som mobile målepunkter.

Tilmeld nyhedsbrev

© 2024 Logit IQ A/S. Alle rettigheder forbeholdt.