• +45 40 82 90 33
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logit IQ - Nyheder

  • Temperaturovervågning - Fra pligt til hjælp med professionelt udstyr

Temperaturovervågning - Fra pligt til hjælp med professionelt udstyr

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Automatisk overvågning rigtig anvendt skaber det værdi for hospitalerne
Kravene til kontrol og dokumentation i sundhedsvæsenet er vokset betydeligt inden for de seneste år. Hidtil har det været set som endnu en resourcekrævende opgave, at skulle sikre aflæsning og opbevaring af data. Men heldigvis har kravene affødt udvikling af helt nye automatiske overvågningssystemer, som rigtig anvendt, kan sikre skabe værdi på hospialerne. Ud over at sikre f.eks. medicin og forskningsmaterialer, kan det samtidig frigive ressourcer til det sundhedsfaglige arbejde. Nøglen til besparelserne ligger i nyt professionelt automatisk overvågningsudstyr. For at overvågningen skal skabe værdi, så skal den være knivskarp i forhold til behovet – fejlalarmer skal så vidt muligt undgås, og dokumentationen skal genereres og være til rådighed i præcis overensstemmelse med behovene. Det kræver, at overvågningen grundliggende er udviklet til formålet, og ikke bare en ombygning af systemer til andre opgaver, som ofte også ender med at blive en langt dyrere løsning.

Ny koncept sikrer etablering med minimalt besvær
En del hospitaler udskyder det længst muligt at etablere teknisk overvågning, fordi de opfatter det som stort og problemfyldt. Det behøver det ikke være. Faktisk kan man med få generelle beslutninger om behov og funktion, samt en liste med kontaktpersoner, købe en fuld færdig Logit overvågningssystem med opsætning. I de nyeste versioner af Logit systemet, kan man beslutte standard grænseværdier for de enkelte typer af apparater, hvorefter man kan sætte det til at gælde samtlige tilsluttede apparater, uanset om de står på den ene eller den anden afdeling. På den måde kan man også sikre ensartethed. Ligeledes tilbyder Logit systemet nu, at man kan opsætte en liste med standard kontaktpersoner på både de enkelte hospitalsafdelinger samt i relation til de tekniske kontakter og evt. bagvagt, som skal være tilknyttet overvågningen. I tilfælde af ferier eller længere fravær kan man så nemt og ubesværet flytte kontaktfladen på en hel afdeling eller hele afsnit af på hospital uden at skulle ind på hver enkelt opsætning. Begge dele kan man i øvrigt vælge at overdrage til Logos Logit, der så vil sørge for at opsætte alle enheder i henhold til den aftale, man måtte indgå. Nemmere kan det ikke blive. Opsætning af Logit-boksen, som er nerven i systemet, sker efter konceptet plug and play uden yderligere krav om programmering. Tilbage står kun montering af følere eller tilslutning til det signal, som et givent apparat måtte afgive. Også dette kan lægges over til Logos Logit, som dermed vil stå for, at overvågningen leveres som en samlet turn-key løsning.

Hvem og hvor når en lokal strat egisk beslutning
Om man vælger en central overvågning, hvor advarsler og alarmer går til en central afdeling, eller om man lægger overvågningen ud på de enkelte afdelinger, er en lokal beslutning. Der kan være forhold, der taler for både den ene og den anden løsning en central overvågning kan synes nemmere at overskue og sikre løsning af tekniske problemer, mens overvågning ude på afdelingerne er med til en forankring af kravene og sikre hurtig løsning i det omfang, det kan ske med hjælp af det sundhedsfaglige personale, der allerede er på stedet. Men uanset hvem, der skal håndtere alarmer og advarsler, ændrer det ikke på basale krav til udstyrets funktionelle egenskaber, hvor en nøglefaktor er, at systemet kun giver ”rigtige alarmer” og ikke afgiver unødige alarmer.

Hvad er ”en rigtig alarm”
En rigtig alarm er en information om, at noget er galt. Taler vi f.eks. om temperaturovervågning af et medicinkøleskab, kan det være f.eks. være på grund at et strømnedbrud, en dør, der ikke er rigtig lukket, eller fejl i køleskabets egne komponenter, eksempelvis kompressoren. Og så skal der tages action. Dette i modsætning til hvad man kan kalde en ”forkert alarm”. Hvis vi igen relaterer relaterer det til temperaturovervågning af et medicinkøleskab, kan en ”forkert” eller rettere unødig alarm opstå eksempelvis når køleskabet afrimer, eller når der fyldes varer i. I de tilfælde skal der slet ikke komme en alarm, men dog stadig en logning af, hvordan temeperaturforløbet har været.

Nyhed! – Trykfølsom skærm med kortlæser
I erkendelse af, at meget af det sundhedsfaglige personale og laboratoriepersonalet ikke konstant er ved deres PC’er, er der udviklet et helt ny arbejdsredskab til brug på afdelingerne. Det er en oversigtsskærm, der viser, når der er alarm. Af skærmen vi det fremgå, hvor der er alarm, og hvad grunden til alarmen er. Der hvor denne skærm virkelig adskiller sig fra andre skærme og bliver til et værktøj, er det forhold, at den er trykfølsom, samt at betjeningen aktiveres med det hospitalskort, som personalet altid bærer på sig. Knyttet til alarminfomationen kan man vælge at afstille alarmen med en række indlagte tekster, f.eks. i relation til et køle/fryseskab: ”Døren stod åben, er nu lukket”. Man skal altså ikke hen til sin PC og se, hvad der er galt, men kan tage hånd om alarmen direkte, og kan samtidig afgive den relevante information blot ved et valg mellem forudindlagte tekster. Kortlæseren sikrer, at det er en person med ret til at afstille alarmen, og samtidig registreres det i systemet hvem, der har afhjulpet problemet og afstillet alarmen. Udstyret ventes at blive præsenteret på udstillingen i forbindelse med FSTA/FSD’s Årskonference 2012 på Hotel Comwell Kolding i dagene 1-3. oktober. Her vil hospitalsansatte kunne prøve med deres eget kort.

Nyhed! – Hvem ønsker en alarm under ferie eller midt om natten?!
En anden nyhed er, hvad man kan kalde en kalenderfunktion. Den skal sikre, at information og alarmer bliver sendt til de relevante personer, under hensyn til åbningstider og fri/helligdage. For afdelinger, der ikke er bemandet døgnet rundt, er det helt afgørende, at alarmerne ikke sendes det samme sted, hele døgnet alle ugens dage. Med den nye kalenderfunktion kan man indsætte normal arbejdstid for kontaktpersonerne, der sikrer, at de kun får alarmer mens de er på arbejde, samt at alarmene uden for arbejdstiden videresendes til personale, der har vagt. Systemet kan tilsvarende anvendes i relation til weekender og ferielukninger. Men igen er nøgleordet enkelthed ellers ved vi, at det ikke bliver brugt. Derfor giver Logit-systemet mulighed for at anvende en såkaldt standard kalenderfunktion, som bygge på en kalender, som er indlagt for hele året. Der udover kan kalenderen også tilpasset nemt og enkelt, hvis der er afdelinger, hvor arbejds- eller åbningstider afviger fra resten af hospitalet. Systemet forventes i lighed med den ny trykfølsomme skærm præsenteret på udstillingen i forbindelse med FSTA/FSD’s Årskonference 2012 på Hotel Comwell Kolding i dagene 1-3. oktober.

Den sikre løsning
Fordi Logos Logit har koncentreret sig om overvågningssystemer til hospitaler, og udviklingen er sket i samarbejde med en række større danske hospitaler, er Logit systemet gået hen og blevet den sikre løsning. Fra at være et nyt dansk udviklingsprojekt er Logos Logit idag gået hen og blevet stærk dansk innovation inden for et af kerneområderne i moderne hospitalsdrift. Forventningerne er derfor også, at fremtiden vil byde på et større eksportsalg. Tilgangen til udviklingen har været, at det skal være enkelt og målrettet, fordi ingen har tid til unødige systemer. Det gælder ikke kun i Danmark – det er universelt.


Hvad laver vi?

Logit IQ er state-of-the-art technology, der logger og overvåger alle dine måle/alarm punkter uafhængingt af geografisk lokation. Logit IQ består af en elektronikenhed med sensor som har forbindelse til en åben SQL database. Logit IQ kan nemt eksistere sammen med ERP systemer. Logit IQ anvendes på såvel stationære som mobile målepunkter.

Tilmeld nyhedsbrev

© 2024 Logit IQ A/S. Alle rettigheder forbeholdt.