• +45 40 82 90 33
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Temperaturdataloggere

 • Hvad kan dog være intelligent ved f.eks. temperaturmålinger? – svaret er ALT! – afhængig af hvordan de tages og hvordan de behandles.

  Hurtige sensorer
  Det starter med at bruge hurtige sensorer, der kan tage hyppige målinger for både at sammenholde og sammenligne data. Det kan lade sig gøre, fordi vi har en strømforsyning, der ikke er afhængige af små batterier, der pludselig løber tør for strøm. Og de mange målinger er vigtige for både at sammenholde og sammenligne data.

  De hyppige målinger er alt afgørende for at de avancerede algoritmer kan levere et begavet resultat, det kan være at kortvarige temperaturstigninger ikke meldes som alarm, fordi en dør eksempelvis lige bliver åbnet og lukket igen. Genkender processen omkring afrimning og derfor ikke udløser en alarm. Det er sund fornuft og en hjælp i det daglige.

  Et mere avanceret eksempel er beregning og godkendelse af et samlet procesforløb, f.eks. en vask, hvor temperaturen svinger op og ned undervejs når en maskine undervejs i processen indtager koldt skyllevand. Det klarer vores intelligente Logit IQ system gennem integral beregninger.

  Og endelig det allermest intelligente, hvor vi med sofistikeret data-analyse løbende finder grundlag for at minimere antallet af falske alarmer.

  Det hele munder ud i, at systemet så at sige ”kan føre sit eget liv” og kun bliver synligt for brugerne, når det virkelig er brug for det – Det kalder vi intelligent kundeservice.

 • Nye krav til overvågning
  Der stilles mange nye krav til overvågning i disse år. Opførelse af nye super sygehuse og de mange ombygninger på de eksisterende hospitaler medfører radikale ændringer og nye strukturer og arbejdsgange. Reduktion af energiforbrug og dermed CO2 aftryk er kommet yderligere i fokus og det samme gælder automatisering og forbedret logistik. Som eksempel på dette kan nævnes planerne om konsolidering af fryseropbevaring, hvor der tænkes i fryserstalde og fryserhoteller. Men selvom der sker strømlining på området, ændrer det ikke ved, at kravene til overvågning fortsat er meget forskellige, alt efter hvad det er, der opbevares. Det gælder både omfanget af data, sikkerhed og ikke mindst økonomi.

 • Automatisk overvågning og kvalitetssikring
  Logos Logit overvågningssystem bruges til professionel overvågning og kvalitetssikring indenfor alle tekniske områder, så som temperatur, CO2, tryk m. fl.

 • Automatisk overvågning rigtig anvendt skaber det værdi for hospitalerne
  Kravene til kontrol og dokumentation i sundhedsvæsenet er vokset betydeligt inden for de seneste år. Hidtil har det været set som endnu en resourcekrævende opgave, at skulle sikre aflæsning og opbevaring af data. Men heldigvis har kravene affødt udvikling af helt nye automatiske overvågningssystemer, som rigtig anvendt, kan sikre skabe værdi på hospialerne. Ud over at sikre f.eks. medicin og forskningsmaterialer, kan det samtidig frigive ressourcer til det sundhedsfaglige arbejde. Nøglen til besparelserne ligger i nyt professionelt automatisk overvågningsudstyr. For at overvågningen skal skabe værdi, så skal den være knivskarp i forhold til behovet – fejlalarmer skal så vidt muligt undgås, og dokumentationen skal genereres og være til rådighed i præcis overensstemmelse med behovene. Det kræver, at overvågningen grundliggende er udviklet til formålet, og ikke bare en ombygning af systemer til andre opgaver, som ofte også ender med at blive en langt dyrere løsning.

© 2024 Logit IQ A/S. Alle rettigheder forbeholdt.