• +45 40 82 90 33
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logit IQ - Nyheder

  • Ny vej til besparelser og mere tid til patienterne

Ny vej til besparelser og mere tid til patienterne

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

To af de største udfordringer på hospitalerne i det offentlige sundhedsvæsen er økonomi og manglende tid til patienterne. Det er sjældent, at begge dele kan tilgodeses på en gang, men det er faktisk tilfældet med et nyt tilbud om automatisk temperaturovervågning på abonnement tilpasset medicinskabe og øvrige køleog fryseinstallationer på hospitaler og laboratorier.

Manuel aflæsning på bekostning af personale og patienter
Mange steder foregår nødvendig temperaturovervågning stadig ved, at sundhedspersonalet en gang om dagen går hen til køleskabet og aflæser et termometer, hvorefter de indskriver aflæsningen i et skema, der sidder med en magnet på siden af skabet.
Da det kun sker de dage, hvor der er personale på arbejde, bliver registreringen i mange tilfælde usikker hen over weekender og ved ferieperioder. Der kan godt have været en temperaturstigning undervejs, uden at nogen opdager det.

1½ minut bliver til 14 timer og kr. 3.500 om året – per enhed!
Skemaer skal skiftes og arkiveres – i nogen tilfælde bliver data indtastet i et Excel ark og andre gange bliver de også scannet. Drejer det sig om forskning, skal der desuden ofte udarbejdes månedsrapporter til opdragsgiver.
Selv 1½ minut til aflæsning per enhed bliver sammen med diverse skemabureaukrati og rapporter til ca 14 timer per år. Har man bare 3 enheder, der skal overvåges på en afdeling, svarer det til en hel uges ekstra arbejde per år. Tid der i stedet kunne bruges til patienter og sundhedsfaglige opgaver.
Omregnet til penge løber den årlige udgift til personale op i 3.500 kroner. Og det er så længe, det går godt!
Ved nedbrud, der resulterer i bortskaffelse af medicin og prøver, kan regningen hurtigt løbe op i en million.

Helt ny nem brugerflade og rapport set-up
De fleste vil først og fremmest gerne vide sig sikre på, at alt er, som det skal være. Det sikres i det nye Logit system med en helt ny brugerflade, der løbende opdateres. Det betyder, at man kan have den brugerflade kørende i baggrunden på sin PC eller man kan have en oversigt kørende på en separat trykfølsom monitor. Er enhedsovervågningen (bjælken) GRØN er alt OK – ved overskridelse af en grænseværdi vil den ændre farve til RØD, samtidig med at ønskede alarmer udsendes.

Den anden tidskrævende opgave ved manuel aflæsning er arkivering og videregivelse af data. Da data automatisk kan gemmes tidsubegrænset i Logit, er man helt fri for arkivering. Men lige så vigtigt er det, at Logit indeholder præfremstillede rapporter, hvor man med et enkelt tryk på sin PC får udskrevet en rapport eller en PDF, der indeholder både grafer og data samt alle relevante informationer, i tilfælde af at der har været en alarm. Man kan vælge seneste måned, eller et hvilket som helst andet tidsrum. De præ-fremstillede rapporter er udformet, så de imødekommer alle gængse krav fra forskningsvirksomhederne.

Overvågning på abonnement
Den anden store udfordring i det offentlige sundhedsvæsen er økonomien. Det betyder dels, at det kan være svært at finde penge til investering, selv hvor der er tale om en relativ kort tilbagebetalingstid, tilbagebetalingstid, dels at indkøb af udstyr i stadig højere grad kommer til at hvile på den enkelte afdelings budget. For at imødekomme disse to udfordringer har Logos Logit nu taget skridt til at tilbyde temperaturovervågning på et abonnement, hvor der ikke skal investeres i udstyr, men kun en mindre opstartsafgift. Logos Logit leverer, til en fast lav pris, det udstyr og den software, der er nødvendigt, for at opnå en optimal overvågning. Og med et månedligt abonnement på kun ca. 1/3 af den lønbesparelse, der sker allerede fra første dag, bør det ikke være økonomien, der sætter begrænsningen.
Som en ekstra fordel forebygges mod tab gennem avancerede alarmer på den nye Nem brugerflade, på e-mail, på SMS samt med voice-beskeder, der også kan sendes på dect telefoner.

Back-office sikrer optimal funktionalitet
Med i abonnementet følger foruden løbende opdatering en helt ny back-office funktion, der skal sikre optimal anvendelse. Gennem en registrering og analysering af de enkelte alarmer, kan Logit rådgive om en mulig optimering.
Overstiger det faktiske antal alarmer det forventede, vil man i Logit kigge på, hvad årsagen kan være. Kombination af temperaturføler og dørsensor giver meget værdifuldt input til analyse og dermed til at sikre, at personalet ikke bliver belastet af unødvendige alarmer.

Mindre stress og mere tid til patienterne
Færre alarmer og frigjort tid fra aflæsning og rapportering må forventes at give mindre stress og dermed en bedre patientpleje.
Når der tilmed er besparelser fra dag 1, har Logit opnået at få forbedring af arbejdsmiljø og sikkerhed til at gå hånd i hånd med økonomi.
Samlet handler det om sund fornuft for et presset sundhedspersonale og en presset sygehusøkonomi.


Få yderligere information på www.logoslogit.com
eller kontakt Jannik Holm, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tlf. +45 2970 0205 
eller udviklingsingeniør Alan Navaratnam, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hvad laver vi?

Logit IQ er state-of-the-art technology, der logger og overvåger alle dine måle/alarm punkter uafhængingt af geografisk lokation. Logit IQ består af en elektronikenhed med sensor som har forbindelse til en åben SQL database. Logit IQ kan nemt eksistere sammen med ERP systemer. Logit IQ anvendes på såvel stationære som mobile målepunkter.

Tilmeld nyhedsbrev

© 2024 Logit IQ A/S. Alle rettigheder forbeholdt.