• +45 40 82 90 33
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logit IQ - Nyheder

  • Nyt intelligent overvågningssystem sparer penge og frigiver tid til det faglige arbejde

Nyt intelligent overvågningssystem sparer penge og frigiver tid til det faglige arbejde

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Behovet for teknisk overvågning er steget kraftigt
Behovet for teknisk overvågning er steget kraftigt i de seneste år. Dels som følge af øgede krav i forbindelse med akkreditering, men også fordi hospitalerne og medicoindustrien i dag opbevarer store mængde dyr medicin foruden vævsprøver og andet uerstatteligt materiale. Begge dele er forbundet med ufravigelige krav til opbevaring og håndtering, og nedbrud af f.eks. frysere eller medicinkøleskabe kan få store konsekvenser. Hertil kommer prøver og laboratorieaktiviteter i forbindelse med forskning, hvor dokumentation er en afgørende faktor. Vigtige forskningsresultater kan gå tabt eller miste deres værdi, hvis dokumentationen ikke er i orden.

Udstyr og ressourcer har ikke fulgt med de øgede krav
I mange tilfælde har udstyr og ressourcer til overvågning ikke fulgt med udviklingen i behovet, og kravene er derfor blevet en belastning for flere faggrupper. Manuel indsamling og registrering af data tager tid fra egentlige faglige opgaver og kan føre til stress, når andre opgaver presser på. Ikke mindst i ferieperioder eller weekender, hvor der er begrænset personale, kan der opstå problemer med indsamling af data. Desuden skal de indsamlede data arkiveres og opbevares på en måde, så de nemt kan findes og bearbejdes, hvis man skal præsentere rapporter med dokumentation.

Logos Logit logger data og sikrer gennem avanceret alarmsystem
Logos Logit har to hovedfunktioner. Dels at logge og gemme data, dels at give information, hvis der sker afvigelse fra fastlagte grænseværdier, f.eks. at temperaturen i en fryser eller medicinkøleskab stiger. Skulle uheldet være ude, er det vigtigt at få nødvendig information i tide til at indholdet kan reddes. Systemet er unikt på flere områder. Samtidig med, at det er enkelt og brugervenligt, er det bagvedliggende et ganske avanceret system, der kan tage højde for forskellige situationer, så unødvendige alarmer undgås. F.eks. kan temperaturen i køle/fryseskabe kædes sammen med en dørkontakt, så man ikke får alarmer for høj temperatur, blot fordi man er ved at fylde varer i skabet eller at døren af anden årsag har været åbnet. Desuden arbejder systemet med hhv. advarsler, der giver mulighed for at redde tingene i tide, og alarmer, der sikrer mod direkte overlast af eksempelvis medicin. Adviseringen sker vi e-mail, SMS eller voice-mail direkte til de forud udpegede personer inden den til sidst ender hos vagten.

Web-baseret betyder nem adgang til data og alarmer
Systemet er web-baseret, hvilket betyder, at brugerne kan følge og overvåge deres installationer fra enhver arbejdsplads med adgang til brugerens net, ligesom man kan gå ind hjemmefra eller under rejse på sin PC eller smart phone for at checke og håndtere alarmer. Desuden kan man installere trykfølsomme monitorer rundt på afdelingerne, så man kan se og reagere samt afstille advarsler og alarmer uden at skulle ind på en PC.

Dansk innovation i samarbejde med danske hospitaler
Systemet er dansk – udviklet af virksomheden Logos Logit i Lyngby nord for København i samarbejde med danske hospitaler, specielt Hvidovre Hospital. Netop behovet for at sikre dyr medicin og uerstattelige prøver var grundlaget for udviklingen af Logos Logit. Overvågningssystemet blev til efter et uheld på Hvidovre Hospital, hvor man mistede uerstattelige vævsprøver på grund af et frysernedbrud i en weekend. For at sikre mod gentagelser fik Maskinmester Bjarne Tjørnelund Andersen til opgave at finde en løsning. Der fandtes imidlertid ikke noget system, der kunne klare opgaven, og med sin særlige baggrund som maskinmester og studier inden for datalogi, så han muligheder i udvikling af et system. Dette blev begyndelsen til et nært udviklingssamarbejde mellem Logos Logit og Hvidovre Hospital. Desuden har en række andre danske hospitaler bidraget til udviklingen, ikke mindst Gentofte Hospital.

Brug af eget IT-netværk giver lav investering og nem adgang til data
Systemet anvender hospitalets eget ITnetværk, og sammenholdt med at det anvender hospitalets egen server, reduceres investering i ny software og dermed den samlede investering betydeligt. En anden fordel er, at data ikke slettes, men ligger på brugeres egen server, tilgængelige uden at skulle besvære driftsfolkene. Alle målepunkter installeres efter princippet om plug and play, og systemet kan skalleres efter behov uden ændringer i opsætningen. Foruden temperaturovervågning kan systemet anvendes til stort set alle tekniske overvågninger, f.eks. til overvågning af CO2 og fugtighed i inkubatorer, samt til tryk og flow og til overvågning af processer. Derved kan man opnå et ensartet grundlag til brug for den samlede overvågning.


Hvad laver vi?

Logit IQ er state-of-the-art technology, der logger og overvåger alle dine måle/alarm punkter uafhængingt af geografisk lokation. Logit IQ består af en elektronikenhed med sensor som har forbindelse til en åben SQL database. Logit IQ kan nemt eksistere sammen med ERP systemer. Logit IQ anvendes på såvel stationære som mobile målepunkter.

Tilmeld nyhedsbrev

© 2024 Logit IQ A/S. Alle rettigheder forbeholdt.