• +45 40 82 90 33
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Medicinsk Teknologi & Informatik

  • Behovet for teknisk overvågning er steget kraftigt
    Behovet for teknisk overvågning er steget kraftigt i de seneste år. Dels som følge af øgede krav i forbindelse med akkreditering, men også fordi hospitalerne og medicoindustrien i dag opbevarer store mængde dyr medicin foruden vævsprøver og andet uerstatteligt materiale. Begge dele er forbundet med ufravigelige krav til opbevaring og håndtering, og nedbrud af f.eks. frysere eller medicinkøleskabe kan få store konsekvenser. Hertil kommer prøver og laboratorieaktiviteter i forbindelse med forskning, hvor dokumentation er en afgørende faktor. Vigtige forskningsresultater kan gå tabt eller miste deres værdi, hvis dokumentationen ikke er i orden.

© 2024 Logit IQ A/S. Alle rettigheder forbeholdt.