• +45 40 82 90 33
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logit IQ - Nyheder

  • Nem opsætning – nem tilgang til data – nem beslutning!

Nem opsætning – nem tilgang til data – nem beslutning!

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Datalogning er ikke nyt, så hvorfor lige Logos Logit?
Se på Logos Logit som et supplement til eksisterende systemer. Logos Logit tager udgangspunkt i åben lagring af data. Der kan logges på alt, fra temperatur, flow, fugt, strøm, og tryk til logning af data fra avanceret udstyr som f.eks., vaskeprogrammer eller stregkoder. Logos Logit er en permanent og centraliseret logning af data, der baserer på en SQL database. Funktionen er plug-and-play – der er ingen opsætning eller programmering på målestedet. Ingen manuelle procedurer: Når først et målepunkt er etableret, er måling og lagring helt automatisk. Hvad der gør Logos Logit anderledes end CTS og SRO -systemer er, at der ikke er barrierer i form af start-op investering til central software eller central hardware. Logos Logit er bygget til store datamængder, som kan overvælde andre systemer. Der benyttes eksisterende edb-netværk – ingen investering til speciel kabling og andre faste installationer, og udstyret kan flyttes til andre opgaver uden ekstra omkostninger. Kort sagt, investeringen følger kapaciteten – et fuldt skalerbart system.

Åbenhed
Centraliseret opsamling – decentraliseret tilgængelighed. Målinger sker lokalt – data lagres centralt. Backup sker centralt – brugerne arbejder lokalt. Logos Logit er på én gang både et centralt og et decentralt system, der giver brugerne adgang til data fra deres egen arbejdsplads, og alarmer hvor de går og står.

Fleksibilitet
Logos Logit er skalérbart både i geografisk forstand og i omfangsmæssig forstand. At systemet baserer sig på TCP/IP kommunikation gør, at målepunktet kan være i lokalet ved siden af, eller på Grønland, uden at dette gør en forskel. Og en SQL server kan frit skalere med antallet af målepunkter – der er simpelthen ingen datamæssig øvre grænse. Ved helt at undgå dyre centrale installationer eller initialomkostninger, er Logos Logit skalérbart også på den økonomiske side: omkostningerne følger den nødvendige kapacitet.

Nem beslutning
Opsætning af målepunkter, flytning, etc. sker plug-and-play og via standard edb-netværk. Ud med stikket, ind med stikket. Kort sagt, Logos Logit kan følge med virksomhedens bevægelser og omstruktureringer fra dag til dag.

Plug and play
”Hemmeligheden” bag Logos Logit ligger i en elektronikboks som placeres ved hvert målepunkt. Elektronikboksen indeholder elektronik og software der fuldautomatiserer plug-and-play: Sensoren genkendes ved tilslutning og begynder at opsamle data med det samme. Kalibrerings- og justeringsdata ligger også i selve sensoren. Logos Logit kan desuden selv finde vej gennem edbnetværket, gennem firewalls, og sågar eksternt via Internettet hen til serveren hvor data skal lagres. Systemet er derfor specielt godt egnet til virksomheder og organisationer der er geografisk fordelt på mange lokaliteter.

Hvad kan Logos Logit?
Har du brug for at monitorere tekniske installationer i hele din virksomhed på tværs af landegrænser/afdelinger på en måde som er uafhængig af udstyrsleverandører og installationer og på en måde så data on-line og real-time konsolideres i én central database via virksomhedens eksisterende edb-netværk? Én gang tilkoblet noget udstyr, vil Logos Logit i hele udstyrets levetid automatisk logge data og alarmere ved fejl. Skulle målinger udeblive, giver dette i sig selv anledning til alarm. Udstyr der tidligere kun blev kontrolleret periodisk, kan nu uden yderligere omkostninger monitoreres med sekunders eller minutters mellemrum, døgnet rundt. Manuelle procedurer til overvågning og kontrol spares væk, og tiden anvendes til andre formål. Automatisk kontrol er mere pålidelig, mere ensartet og gennemføres konstant. Via sms, e-mail og oversigttavler i vagtstuer, etc., giver Logos Logit direkte besked til ”rette vedkommende”, nemlig den eller de der har noget at gøre med dét der måles på. Brugere der ønsker at se på data, gør dette direkte fra egen arbejdsplads. Med stigende krav til dokumentation fra officiel side og fra virksomheders egne stigende kvalitetskrav, sikrer Logos Logit central indsamling af måledata og lagring i så lang tid som man måtte ønske.

Pålidelighed
Logos Design A/S, der står bag produktet, har 23 års erfaringer med automation og indlejrede systemer. Elektronikken der benyttes i Logos Logit stammer fra vaskemaskiner hvor Logos som underleverandør til Miele årligt leverer tusinder af tilsvarende enheder, så teknologien er robust og pålideligheden er i top. Logos Logit er standardiseret og derfor nem at tilslutte. Dette betyder, at der ikke skal opsættes specielt, programmeres specielt eller tilpasses den enkelte installation. Logos Logit er en standardvare der kan nedtages, opsættes og ombyttes efter behov. Skulle elektronikken (eller et kabel) fejle, holder serveren øje med ” heart- beat” fra hvert enkelt målepunkt. Udebliver målinger, giver dette i sig selv anledning til alarm. Omsætning fra analog til digital foregår så tæt på målepunktet som muligt. Sensorer kan kalibreres på stedet eller udtages til kalibrering, evt. via akkrediteret tredjepart.

Nå målet!
Der er typisk to mål: Det ene mål er, at opdage fejl og alarmere rette vedkomvedkommende så der iværksættes handling. Det andet mål er, at dokumentere opbevaring og behandling. Kunsten er at overvåge på en sikker måde, en nem måde, og uden at bruge personalets daglige tid. Logos Logit er et åbent system, der sigter mod logning af data fra alle typer udstyr, uanset fabrikat og leverandør. På intelligent udstyr (der har en kommunikationsport) kommunikerer Logos Logit med udstyrets indbyggede controller for at hente data. På simpelt udstyr (f.eks. en fryser eller et køleskab) måles tryk, temperatur og så videre via en sensor tilkoblet Logos Logit. Også aflæsning af stregkoder og anden identifikation kan ske via Logos Logit. Kort sagt, Logos Logit sikrer globalt overblik, dokumenterer kvalitet og alarmerer hvis noget er galt.


Hvad laver vi?

Logit IQ er state-of-the-art technology, der logger og overvåger alle dine måle/alarm punkter uafhængingt af geografisk lokation. Logit IQ består af en elektronikenhed med sensor som har forbindelse til en åben SQL database. Logit IQ kan nemt eksistere sammen med ERP systemer. Logit IQ anvendes på såvel stationære som mobile målepunkter.

Tilmeld nyhedsbrev

© 2024 Logit IQ A/S. Alle rettigheder forbeholdt.